Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Supports are subject to the following rules:

  • You can support up to 6 proposals.
  • You can create up to 1 proposals.
  • Each proposal can accumulate more than supports
  • You must distribute a minimum of 6 supports among different proposals. You have to support 6 more proposals for your supports to be taken into account.

2

Avatar: Official proposal
Official proposal

Els Països Catalans no són aliens a la conjuntura espanyola, europea ni global. La voluntat política espanyola d’aplicar totes les mesures polítiques encarades a la privatització del sistema educatiu no és contradictòria als plantejaments polítics dels governs regionals. La constant entrada del capital privat a través de diferents mecanismes, ja siguin directes o indirectes, com ara l’augment de larellevància dels consells socials dins de les universitats, la impartició de màsters privats en centres públics, els vincles cada cop més forts entre el sector privat i la Formació Professional, o les assignatures d’emprenedoria a secundària denoten el clar interès per superar el model d’ensenyament públic.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share