Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Votes are subject to the following rules:

  • You can vote up to 6 proposals.
  • You can create up to 1 proposals.
  • You must distribute a minimum of 6 votes among different proposals. You have to vote 6 more proposals for your votes to be taken into account.

1

Avatar: Official proposal
Official proposal

“El capitalisme planetari ha convertit les empreses de les burgesies nacionals en grans empreses multinacionals, en monopolis generalitzats. Les masses d'obrers concentrats a les fàbriques d'aquests consorcis seran ara sotmeses a una organització i disciplina autoritària, sense cap regulació que les protegeixi. No són només esclaus de la burgesia i de l'estat burgès, sinó que estan tots els dies i a totes hores, sota el jou esclavitzador de les exigències de la creació i apropiació de la riquesa. I aquest despotisme és tant més mesquí, més odiós, més revoltant, com més gran és la franquesa, amb que proclama que no té un altre fi que el lucre.”1
Manifest comunista, Karl Marx iFriedrich Engels, 1848.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share