Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Votes are subject to the following rules:

  • You can vote up to 6 proposals.
  • You can create up to 1 proposals.
  • You must distribute a minimum of 6 votes among different proposals. You have to vote 6 more proposals for your votes to be taken into account.

16

Avatar: Official proposal
Official proposal

L’educació és un pilar vital en el desenvolupament de les persones, i un element cohesionador de qualsevol societat: és doncs una de les prioritats socials en la construcció nacional i desenvolupament del nostre poble. Als Països Catalans, malgrat la transferència de competències en la matèria a les Comunitats Autònomes, l’educació sempre ha estat en mans de l’Estat espanyol i de l’Estat francès en el cas de la Catalunya Nord que, juntament amb els governs autonòmics, l’han desenvolupat segons la seva voluntat, interessos i necessitats, utilitzant-la segons la part del territori com a eina idònia per extingir la nostra identitat. És imprescindible, per tant, per tal de revertir aquesta situació, que la comunitat educativa i la població en general es transformin en subjectes actius en la construcció d’un model educatiu propi, entenent aquest procés de desenvolupament social com a projecte col·lectiu que respon a necessitats comunitàries.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share