Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Supports are subject to the following rules:

  • You can support up to 6 proposals.
  • You can create up to 1 proposals.
  • Each proposal can accumulate more than supports
  • You must distribute a minimum of 6 supports among different proposals. You have to support 6 more proposals for your supports to be taken into account.

6

Avatar: Official proposal
Official proposal

Seguint aquesta lògica, a l'article segon del Real Decreto 43/2015 –el del 3+2– s’estipula que per cursar un doctorat és necessari que l'estudiant hagi aprovat un total de 300 crèdits ECTS entre el grau i el màster. Aquest article dificulta, des del punt de vista de l’estudiantat, tant l’aposta per un sistema 3+1 (que impediria cursar un doctorat), com per un model 4+2 (que implicaria alts costos i inversió en crèdits que després no serien reconeguts en el mercat laboral). Tots aquests fets, en conjunt, provocarien una lenta però efectiva implantació del model 3+2.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share