Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can choose for each category to opt-in/out whenever you want.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Votes are subject to the following rules:

  • You can vote up to 6 proposals.
  • You can create up to 1 proposals.
  • You must distribute a minimum of 6 votes among different proposals. You have to vote 6 more proposals for your votes to be taken into account.

5

Avatar: Official proposal
Official proposal

L’Estat espanyol fomenta, amb el Decret del 3+2, l’aplicació total del Pla Bolonya. Aquest nou pas prioritza el grau de 3 anys a l’homogeneïtzar els plans docents dels tres primers anys de grau entre aquelles que el cursin de 180 i 240 crèdits ECTS, per garantir així que ambdós graus formin als estudiants en qüestions bàsiques i generalistes, i garantint que és al màster (o últim curs del grau de 240 crèdits ECTS) on es cursen els coneixements especialitzats.

Comment

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share